2165 áfabevallás Business Central magyar lokalizációhoz

2165 áfabevallás Business Central magyar lokalizációhoz

2165 áfabevallás Business Central magyar lokalizációhoz

A NAV 2021 évre is jelzett változást a xx65 áfabevallás kapcsán. Elkészült a 2165 nyomtatványkitöltő és már le is tölthető a NAV oldaláról.

A 2021. évre vonatkozó 2165-ös bevallás képi formájának érdemi változásai a következők:

– A 2165A Főlap (C) blokkból, valamint a 2165M Főlap Azonosítás (B) blokk A) részéből törölte a NAV "Az Áfa tv. 10. sz. melléklet szerinti választás jelölése" mezőket.

– A 2165A-01-03 lapról törölte a NAV a 80. sort.

– A ’65A-05 lapból 2165A-EUNY lap lett. (Az EUNY lap elnevezése a következőre változott: "Nyilatkozat az önellenőrzés indokáról, ha az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik". A régi (A) blokkját törölte a NAV, a továbbá a (B) blokk jelölését (A)-ra, a (C) blokk jelölését (B)-re módosult. A (B) blokkjában szereplő "amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába ütköző jogszabály" részt törölte az adóhatóság. Az új (A) jelű blokkjában kizárólag a következő szerepelnek: "1. A nyilatkozattal érintett adónem kódja:", "2. A nyilatkozattal érintett adónem megnevezése:". Az EUNY lap új (B) blokk sorait 3-25. számozással látta el a NAV.)

– A 2165A-06 lap b) oszlopának lenyíló listája kiegészült az "E - Áfa tv. 259. § 3/A. e) alpont" értékkel.

– A 2165M Főlap Azonosítás (B) blokk B) részéből törölte a NAV a „partner csopazon” megnevezésű – a nyomtatványképen eddig láthatatlan – segédmezőt.

– A 2165M-02 lap kiegészült a "Előlegből adódó különbözet jelölése" megnevezésű e) oszloppal. Az oszlop értéklistájában a következő két érték valamelyike szerepelhet: "V- végszámla", "KÜL- végszámla előleggel csökkentett értéke".

– A 2165M-02-K lap Számla tip. megnevezésű b) oszlop értéklistájából törölte a NAV a "K - Korábbi korrekció" értéket.

A héten elkészítettem az áfabevalláshoz használt Microsoft Dynamics 365 Business Central beállítások 2021-ra frissített változatát a magyar lokalizációhoz.

A csomag a következő Business Central verziókat támogatja:

  • Business Central 14
  • Business Central 15
  • Business Central 16
  • Business Central 17

A RapidStart csomagot a csatolmányból le lehet tölteni.

Terület