Business Central magyar lokalizáció

Business Central - magyar lokalizáció

Business Central - magyar lokalizáció

Ebben a cikkben összegyűjtöttem a Business Central 2020 Wave 1 (BC 16) -hoz készült magyar lokalizáció gerincét képző funkciókat a 2020 januári állapot szerint.

Frissítés: 2020 május 12.-én elérhetővé vált a magyar felhasználók részére is a Business Central Online (SaaS) verziója.

Az alábbiakban ismertetett funkció lista a HRP/ COSMO CONSULT által szállított lokalizációs csomagban található.

A megoldás elérhető a Microsoft AppSource alkalmazásboltján keresztül is.

Bejövő számlák letöltése a NAV-tól

Az összeghatártól független számlabeküldés a NAV Online számla rendszerébe biztosítja, hogy bármely a vállalkozás része kiállított számla lekérdezhető a NAV rendszeréből. Ezt a lehetőséget kiaknázva született meg a Bejövő számlák automatikus beemelését támogató megoldás, amely a beszerzési számlák iktatásának a kiindulópontja lehet. Mivel a NAV Online számla rendszere minden számlával kapcsolatos adatot tartalmaz digitális formában, így gyakorlatilag a belföldi számlák esetén OCR-el egyenértékű számlainformációk állnak rendelkezésre.

Online számla kapcsolat a NAV felé

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletének 2018. július 1-től hatályos 6. és 13. pontja szerint automatizált kapcsolat a NAV online számla rendszere felé. Paraméterezhető értékhatárokkal, részletes vagy egyszerűsített cím kezeléssel, jogi- és magánszemélyek megkülönböztetésével. Számlaláncolatok kezelése. Más rendszerből (előző ERP) kiállított számlákra való zárt hivatkozások kezelése. Naplózási és nyomkövetési funkciókkal.

Házipénztár

Teljeskörű pénztárkezelési funkciók. Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kezelése. Devizás és forint pénztárak. Teljes integráció az értékesítési és beszerzési számlázáshoz. Készpénzes számlák esetén beállítható az automatikus pénztárbizonylat kiállítás. Időszaki pénztárzárási funkciók. Pénztárjelentés és címletjegyzék nyomtatási lehetőség.

Vevői előlegek kezelése

Az előlegkezeléssel kapcsolatos könyvelési szabályok teljeskörű biztosítása belföldi, EU és egyéb viszonylatban. Előlegbekérő levelek kiállításának lehetősége forintban és devizában. Előlegbekérő levelek kapcsolása bank könyvelés során. Automatizálható előlegszámla kiállítás. Előlegszámlák kapcsolása eladási rendelésekhez, eladási számlákhoz. Előlegbeszámítás végszámlába. Elérhető előlegek ellenőrzése. Előlegek visszavonása és teljeskörű sztornírozási lehetőségek.

Devizás bankszámlák FIFO és átlagáras értékelése

A devizás pénzkészletek FIFO és átlagáras értéklese valós időben. Havi és évvégi átértékelés támogatása.

ÁNYK automatikus nyomtatványkitöltés : XX65, XX65 07/08 lapok, XX65M, XXA60

A NAV által kiadott ÁNYK nyomtatványkitöltő rendszerrel való automatizált kapcsolat támogatása a jelzett nyomtatványok esetén. Paraméterezési lehetőség és az adott évre vonatkozó adatstruktúra beállításának lehetősége.

Intrastat bevallás KSH felé

Az intrastat napló kiegészítése a KSH felé történő digitális adatszolgáltatást támogatva. Intrastat adatszolgáltatáshoz szükséges adatok ellenőrzése és megkövetelése eladási és beszerzési bizonylatokon, paraméterezhető formában.

MNB automatikus árfolyamletöltés

Az MNB által használt speciális árfolyamszolgáltatáshoz való kapcsolat támogatása. Az MNB napi árfolyamok automatizált, időzített betöltése.

Fejlett átértékelési funkciók

A devizás ügyletek időszakos átértékeléséhez használt funkció kiegészítésével finomodnak az átértékelésbe bevonni kívánt területek. Külön válaszható a vevő, szállító, bankszámla illetve főkönyvi átértékelés.

Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás funkció

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető.

Gyűjtőszámla kezelés

A gyűjtőszámlákra vonatkozó áfa szabályok (teljesítési időszak, alkalmazott árfolyamok) tételsoros biztosítása és ellenőrzése.

Folyamatos teljesítésű ügyletek dátum és áfa kezelése, automatikus áfa átkönyvelések

Az áfa teljesítési dátum meghatározását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 58. § szerint az időszakos elszámolású ügyletekről kiállított számla áfateljesítési dátuma kezelésének támogatása. Folyamatos teljesítésű ügyletek főkönyvi átvezetése könyvelési és áfa időszakok között.

Bankszámla választás eladási bizonylatokon

Eladási bizonylatokon kiválasztható, hogy a kiállító vállalkozás mely bankszámlája jelenjen meg a banki adatoknál.

Magyar kereskedelmi bizonylatformátumok (számla, szállítólevél)

Az előírásoknak megfelelő tartalmi elemek megjelenítése a számla és szállítólevél nyomtatványokon.

Számlával egy tekintet alá eső okirat

Számlával egy tekintet eső okiratok készítése. Kapcsolat a módosított alapbizonylattal.

EU adószámok kezelése

EU adószámok megadása vevő, szállító kartonokon. Adószámellenőrzési funkciók formai és valós adatok vizsgálatával. EU adószámok szerepeltetése bizonylatokon és könyvelési tételekben.

Magyar adószámok kezelése

Magyar adószámok megadása vevő, szállító kartonokon. Adószámellenőrzési funkciók formai és valós adatok vizsgálatával. Adószámok szerepeltetése bizonylatokon és könyvelési tételekben.

Csoportos adószámok kezelése

Csoprtos adószámok megadása vevő, szállító kartonokon. Adószámellenőrzési funkciók formai és valós adatok vizsgálatával. Csoportos adószámok szerepeltetése bizonylatokon és könyvelési tételekben.

Áfa teljesítési dátum kezelése

Áfa teljesítési dátum bevezetése a Business Central rendszer egészébe. Az áfa teljesítési dátum elérhető az összes bizonylaton, naplón és a történeti, könyvelt tételekben.

Áfa záradékok kezelése

A megváltozott adózási módok bevezetése miatt az Áfa tv. 169.§-a alapján meghatározott kifejezések feltüntetésének megteremtése a különböző kereskedelmi bizonylatokon.

Számlakerekítési pontosság kezelése készpénzes számlákon

A készpénzes számlákra vonatkozó eltérő kerekítési szabályok kialakításának lehetősége az adott pénznemre vonatkozó legkisebb címlet figyelembevételével.

Számozási körök - bizonylatdátum sorrend ellenőrzése

Az eladási bizonylatokra vonatkozó dátum és sorszámfolytonosságra vonatkozó szabályok biztosítása

Áfa árfolyam kezelése

Belföldi devizás ügyleteken alkalmazott árfolyamok figyelembevétele az áfaszámítás során. A választott napi árfolyam és a számlán alkalmazott áfa árfolyam közti különbözet automatikus kezelése.

Áfa analitika jelentés

Az áfa tételeken alapuló részletes, nyomtathó lista, amely többszintű csoportosítás segítségével támogatja az áfabevallások ellenőrzését.

Befektetett eszköz - bővített könyvelési lehetőségek

Befektetett eszközök különböző állomány csökkenési jogcímhez (értékesítés, selejtezés, átadás stb.) eltérő számlaszámok megadásának lehetősége.

Befektett eszközökkel kapcsolatos dokumentumok

Aktíválási jegyzőkönyv, kivezetési jegyzőkönyv illetve leltárlista nyomtatási lehetőség.

Terület