Online számla 3.0 hatásai a számlázási adminisztrációra

Online számla 3.0 hatásai a számlázásra

Online számla 3.0 hatásai a számlázásra

2021. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak. [2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 10. melléklet.] 2021-től kezdve tehát még a magánszemélyek részére kiállított számlákat is látja az adóhivatal.

A NAV Online számla 3.0-nak számos hatása van a Microsoft Dynamics 365 Business Central számlázással és adatszolgáltatással kapcsolatos funkcióira, amelyből hármat szeretnék megemlíteni:

  1. Megszűnik a PTGSZLAH nyomtatvány
    Az Áfa tv. [166. § (2) bekezdés] lehetőséget biztosít arra, hogy a pénztárgép használatára kötelezett vállalkozás e kötelezettsége alól mentesüljön, abban az esetben ha a nyugta helyett minden esetben számlát állít ki.
  2. Megszűnik a számlázó programok bejelentési kötelezettsége
    A Pénzügyminisztérium a vállalkozásokat terhelő adminisztrációs terhek csökkentésének szándékával eltörölte a számlázóprogramokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét, amit a Magyar Közlöny 2020. évi 295. számában, 2020. december 30-én kihirdetett 17/2020. (XII.30.) PM rendelet 3. §-a mond ki.
  3. Megszűnhet az elektronikus számla követelményrendszere
    Az új Online Számla rendszer kiválthatja a papír alapú számlákat. Az eladó a meghatározott számlaadatokat beküldi az adóhivatalhoz, a vevő pedig egyszerűen letölti a szükséges adatokat, így az adatszolgáltatás lehet maga az elektronikus számla. A gazdaságban leggyakrabban használt azonosítók, így például a szerződésszám is opcionálisan kitölthetők az adatstruktúrában, ezzel a számlák automatikusan és könnyen feldolgozhatóvá válnak vevői oldalon.
Terület